Danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

.

Hồ sơ pháp lý của dự án đất nền

Hồ sơ pháp lý Dự án đất quy hoạch chi tiết 1/500 (đối với dự án quy mô dự án lớn hơn 5ha) hoặc 1/500 cơ sở lập kế hoạch chi tiết (đối với các dự án quy mô nhỏ hơn 5ha). Các quy hoạch này phải được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền. Nếu dự án có tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên 15 tỷ đồng, nó phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để phê duyệt chính sách đầu tư.

Cụ thể, Sở Xây dựng sẽ đánh giá các yếu tố: Năng lực của các nhà đầu tư, nguồn gốc quỹ đất, quy hoạch đất đai, tham khảo ý kiến ​​của các bộ phận liên quan (cơ sở hạ tầng kỹ thuật như vận chuyển, điện, thoát nước và FPF vượt quá hàng rào để tránh sự thịnh vượng trên đất ngầm gây tắc nghẽn, hư hỏng), sau đó làm cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách đầu tư. Trong trường hợp dự án xây dựng nhà ở, nó phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc 1/500 lập kế hoạch tổng số (ví dụ: số tầng, mật độ xây dựng, dự án ngược …)..

Mẫu hồ sơ pháp lý

Mẫu hồ sơ hợp pháp Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động mà hồ sơ pháp lý sẽ bao gồm các tài liệu khác nhau Tag: 2 Loan Limited.

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Sending
User Review
0 (0 votes)