Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel

Tải xuống mẫu giấy được đề xuất Excel mới nhất 2017 theo Quyết định 200 BTC.

1/ Link download Giấy ĐNTT bằng excel và word

1 / Liên kết Tải xuống Tờ giấy có Excel và Word Đây là một mẫu chứng từ tùy chọn, tức là bạn có thể tùy chỉnh để bạn phù hợp với công ty của bạn. Không cần thiết phải tuân thủ 100% thông tư do Bộ Tài chính ban hành. Các khuyến nghị thanh toán có cả hai mẫu trên Word và trên Excel để bạn sử dụng nó.

Nếu bạn thấy tốt và hữu ích, xin vui lòng hỗ trợ trường học. I – Tải xuống tệp Excel II – Tải xuống tệp Word.

Nội dung mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2021

Nội dung của mẫu giấy thanh toán mới nhất vào năm

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Đơn xin thanh toán được cấp cùng với Thông tư 133/2016 / TT-BTC Đơn vị: Địa chỉ: …

.. Mẫu số 05 – TT (Được phát hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính) Đơn xin thanh toán Ngày

Tháng … Nếu ..

Dear:

Họ và tên của đề xuất thanh toán:

thanh toán nội dung:

Số tiền:

(viết bằng chữ ): (đính kèm

… Voucher ban đầu) Đề xuất thanh toán ( Ký tên, tên) Kế toán trưởng (ký tên, tên) Duyệt (ký tên, tên).

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Mẫu thanh toán để thanh toán được ban hành cùng với Thông tư 200/2014 / TT-BTC Đơn vị: Cục:

……. Số mẫu: 05- TT (ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Ứng dụng BTC) Thanh toán ngày … Tháng ..

Năm …. thân yêu:

. Tên đầy đủ của người được đề xuất phải trả:

……. “(hoặc địa chỉ): ..

Nội dung thanh toán: …

….. ……………………………………………………………………………….. Số tiền:……………………… .

(viết bằng chữ): …

(đính kèm:

.. Tài liệu gốc). Đề xuất thanh toán (ký tên, tên đầy đủ) Kế toán trưởng (ký tên, tên) Duyệt (ký tên, tên).

2/ Giới thiệu mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel, word

2 / Giới thiệu mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel, các mẫu thanh toán từ bao gồm các bộ phận chính sau: Thông tin chung về doanh nghiệp và các quy định mẫu: tên và địa chỉ của công ty, thuộc về Thông tư / Nghị định. Tiêu đề mẫu: Đơn xin người nhận thanh toán để thanh toán cho bất kỳ ai, một phần hoặc tiêu đề của họ. Ai là người thanh toán được đề xuất và nội dung được đề xuất là gì, với số tiền, bất kỳ bộ phận nào.

Ngoài ra, nếu có một chứng từ root, bạn nên liệt kê thông tin về chứng từ gốc đó. Ví dụ: bạn đề nghị thanh toán cho hợp đồng, bạn có thể đính kèm hợp đồng để phục vụ như một cơ sở cho ưu đãi thanh toán đó. Hoặc Khi bạn thực hiện thanh toán trước, thì bạn phải đính kèm các tài liệu Advance để phục vụ như là cơ sở để giải quyết trước.

Ký tên của các nhân viên có liên quan ở trên là một số chia sẻ của trường và biểu mẫu trường từ Word sang Excel để bạn thuận tiện. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp bạn nhiều, cơ thể, Truongpx – Giám đốc Công ty TNHH Webkynang Việt Nam.

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Sending
User Review
0 (0 votes)