Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng

Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng

Tài liệu về tài liệu quản lý chất lượng xây dựng Bạn có thể tìm thấy rất nhiều hướng dẫn để thực hiện các tài liệu quản lý chất lượng trực tuyến với thời đại công nghệ thông tin hiện tại. Nhưng tìm tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu nóng chỉ có trong Rdone! Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với bạn hướng dẫn để giúp thực hiện các tài liệu quản lý chất lượng tốt nhất được sử dụng bởi Gropaland Group. Vui lòng tham khảo trước!.

Mẫu Hồ sơ quản lý chất lượng gồm những gì

Mẫu đơn đăng ký quản lý chất lượng bao gồm những gì một hồ sơ chất lượng đầy đủ phải có hai phần như sau: Phần I: Danh sách hồ sơ pháp lý Phần II: Hồ sơ chất lượng.

PHẦN I: DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ

PHẦN I: Liệt kê hồ sơ pháp lý 1 phút kiểm tra giai đoạn thử nghiệm của giai đoạn xây dựng đã hoàn thành phần nền tảng để bao gồm 2 phút kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng trên trường xây dựng 3 báo cáo của nhà thầu về quy trình và chất lượng xây dựng 4 Quyết định xây dựng Phê duyệt kết quả của nhà thầu của nhà thầu 5 Hợp đồng xây dựng và hợp đồng lắp đặt Tập tin công suất của đơn vị xây dựng 7 Hồ Công suất sơ bộ của đơn vị thí nghiệm 8 Hợp đồng CTC và giấy thí nghiệm ĐIV 9 được giao nhiệm vụ của công ty đối với Đội ngũ Xây dựng XL (nếu có) 10 quyết định thành lập Ban Chỉ huy Dự án Công cộng 11 Đăng ký Chữ ký của CTC Chữ ký 12 đăng ký mô hình chữ ký của người giám sát nhà đầu tư 13 phút bàn giao cho công trường xây dựng 14 quyết định thành lập Ủy ban an toàn và VSE 15 phút giao liên lạc và định vị lô đất 16 Định nghĩa của Investo Nhà đầu tư hợp pháp của R trong quá trình xây dựng (nếu có) 17 quan chức của đơn vị xây dựng để gửi một nhà đầu tư hợp pháp trong quá trình xây dựng (nếu có) 18 thông điệp về việc ứng phó với việc chỉ định thiết kế trường của TVTK trong quá trình xây dựng (nếu có) 19 danh sách thay đổi so với thiết kế xây dựng được phê duyệt.

PHẦN II: HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Phần II: Hồ sơ chất lượng I. Chứng nhận, thí nghiệm vật liệu, thành phẩm và đầu vào móng. 1 Chất lượng thép Chất lượng sản phẩm 2 Giấy chứng nhận chất lượng xi măng 3 Thiết kế M200 Kết quả cơ cấu bê tông 2 × 4 Kết quả thử nghiệm của các mẫu xi măng (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) Kết quả thử nghiệm Mẫu cát vàng (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) Kết quả của mẫu đá thử nghiệm (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) 4 phiếu Thành phần thiết kế thành phần M200 Đá 1 × 2 Kết quả thử nghiệm của các mẫu xi măng (trước khi chứng từ TK trong ít nhất 3 ngày) kết quả của các thí nghiệm mẫu cát vàng ( Trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) kết quả của mẫu đá thử nghiệm (trước khi TK bỏ phiếu ít nhất 3 ngày) 5 phiếu xây dựng thiết kế thành phần vữa xây dựng M75 Kết quả thí nghiệm của các mẫu xi măng (trước khi TK bình hành trong ít nhất 3 ngày) Kết quả của thí nghiệm mẫu cát vàng (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) 6 phiếu Thành phần thiết kế thành phần M75 Thí nghiệm mẫu Xi măng (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày) kết quả của S Golden S và thí nghiệm (trước khi bỏ phiếu TK trong ít nhất 3 ngày).

II Hệ thống các biên bản nghiệm thu phần móng

.

Hồ sơ quản lý chất lượng

Hồ sơ quản lý chất lượng cho hồ sơ quản lý tham khảo bao gồm: phút chấp nhận tính toán tài liệu đầu vào để xây dựng mua lại, thí nghiệm … Cập nhật nhật ký: Cập nhật 062020 Chất lượng phần mềm quản lý trên Excel Model QLCL File Excel Standard (Civil + Bao gồm tệp lưu lượng truy cập) Cập nhật 3 09/2020: Danh sách kiểm tra bổ sung: Cập nhật 4: 10/2020 Phần mềm quản lý chất lượng tuyệt vời – Bảng đã bị bẻ khóa.

Để tải tài liệu các bạn vui lòng ấn nút Tải Xuống ( Báo Link Hỏng )

Để tải xuống tài liệu, vui lòng nhấn nút Tải xuống (Báo cáo liên kết bị hỏng) Tải xuống liên kết chờ Bạn không biết cách tải xuống tài liệu? Xem cách tải xuống Sưu tầm: Đăng ký kênh YouTube để cập nhật hướng dẫn sử dụng video theo dõi và bản vẽ xây dựng: YouTube Tham khảo nhiều bài viết hoặc nhiều bài viết trong nhóm tài liệu, bảng tính xây dựng và theo dõi trang web Facebook để cập nhật nhiều bài viết tốt! Truy cập nhóm..

Thế nào là hồ sơ quản lý chất lượng công trình ?

Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng là gì? Hồ sơ xây dựng chất lượng xây dựng công trình xây dựng bao gồm tài liệu và tài liệu quy định tại Phụ lục III Thông tư 26/2016 / TT-BXD Quản lý chất lượng và bảo trì các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức, đặc biệt như sau: Danh sách Thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng và các tài liệu thẩm định và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Bản vẽ hoàn chỉnh (với danh sách vẽ đính kèm). Kế hoạch và biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Chứng chỉ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa và tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa; Chứng nhận phù hợp, thông báo về sự phù hợp và công bố nhận hồ sơ thông báo phù hợp của các cơ quan chuyên ngành; Chứng nhận tiêu chuẩn (nếu có) theo chất lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm. Kết quả giám sát, đo lường và thử nghiệm trong quá trình xây dựng và giám sát trong quá trình vận hành. Biên bản chấp nhận công việc xây dựng, chấp nhận bộ phận hoặc giai đoạn làm việc (nếu có) trong quá trình xây dựng.

Kết quả kiểm tra tham chiếu, kiểm soát chất lượng, công suất kết cấu cấu trúc xây dựng (nếu có). Thiết bị nền được cài đặt trong công trình. Quy trình vận hành và quá trình khai thác; Quy trình bảo trì dự án..

Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

Thỏa thuận tài liệu, phê duyệt và chứng nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: di cư tại Hồ Hồ, khảo sát các di tích lịch sử và văn hóa. Phòng cháy chữa cháy an toàn. An toàn môi trường.

Hệ thống thiết bị và thiết bị an toàn và an toàn lao động. Thực hiện giấy phép xây dựng (cho các trường hợp giấy phép xây dựng). Cho phép kết nối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình có liên quan khác.

Các tài liệu khác theo các luật có liên quan. Tài liệu để giải quyết sự cố dự án (nếu có). Biên bản hoàn thành việc hoàn thành công việc xây dựng, công trình xây dựng được sử dụng.

Phụ lục Sự tồn tại cần được sửa chữa và cố định (nếu có) sau khi đưa dự án vào sử dụng. Khuyến nghị / Tài liệu / Các tài liệu liên quan khác trong quá trình xây dựng và xây dựng công trình xây dựng. Lưu ý kết quả kiểm tra chấp nhận trong quy trình xây dựng.

Thông báo phê duyệt kết quả kiểm tra chấp nhận đã hoàn thành. Công trình xây dựng của các cơ quan xây dựng chuyên ngành..

Giới thiệu tài liệu

Giới thiệu các tài liệu sau đây tôi muốn giới thiệu cho bạn tài liệu. Tài liệu bao gồm 35 trang nội dung bao gồm 2 phần A. Vật liệu xây dựng cho vật liệu xây dựng 1.

Quy tắc đặt tên cho bài kiểm tra chấp nhận vật liệu 2. Các quy định của các thành phần chấp nhận vật liệu của vật liệu B. Các khoản phải thu Công việc 1.

Cơ cấu tài liệu chấp nhận cho 1 ngôi nhà 2. Quy định về số lượng thành phần chấp nhận 3. Quy định về các thành phần chấp nhận Tôi gửi cho bạn tài liệu cho tài liệu quản lý chất lượng – Tập đoàn Novaland tại đây! Cảm ơn bạn đã xem bài viết của bạn.

Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo! Bạn có thể tham khảo các bài viết khác về xây dựng tại ước tính chi phí xây dựng tài liệu RDONE [siêu nóng] 1. Hướng dẫn bằng tay để thiết kế lắp đặt điện trong nhà1. Cẩm nang kinh nghiệm quản lý và tổ chức xây dựng1.

Tài liệu tư vấn quản lý dự án và giám sát dự án [Mới nhất] 1. Bảng tính Excel quản lý tiến trình dự án tốt nhất1. Cảm ơn bạn đã đi kèm với RDONE.

Chúc may mắn! Chủ đề quan tâm nhất ➊ bảng tính Excel hoặc ➋ Kho mẫu ước tính Vật liệu xây dựng.

Các bạn tải file này tại đây nhé:

Sending
User Review
0 (0 votes)